IUNIE 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2024

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2023

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2022

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2021

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2020

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA INOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2019

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2018

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE

IANUARIE 2017

PLATI EFECTUATE IN LUNA IANUARIE

DECEMBRIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE

NOIEMBRIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE

OCTOMBRIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE

AUGUST 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA AUGUST

IULIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA IULIE

IUNIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA IUNIE

MAI 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA MAI

APRILIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA APRILIE

MARTIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA MARTIE

FEBRUARIE 2016

PLATI EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE