home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscala
informatii utile


Copia dupa C.I./B.I. in format electronic poate fi transmisa la adresa de e-mail: itmbucuresti@itmbucuresti.ro In e-mailul transmis se va specifica in mod obligatoriu motivul transmiterii acestei copii.

Prin alegerea modalitatii de transmitere electronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulatia datelor prin internet.

Autoritatea publica nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational.

Societatile inregistrate in evidenta ITM Bucuresti care au ca obiect de activitate selectia si plasarea de forta de munca in strainatate

Cerere mutare sediu social

Contract individual de munca (Ordin 64-2003)

LISTA INSPECTORI EVIDENTA MUNCII

Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata

Ordinul nr.1323/2009 – privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

ORDONANTA NR 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - Formular orientativ pt. depunerea sesizarilor

ORDONANTA DE URGENTA NR 223/30.12.2008  

BAZA CARNETE NERIDICATE-AMBASADE SI REPREZENTANTE
 

Proceduri de lucru privind activitatea la serviciul Evidenta Muncii

Circulara privind salariul minim brut

COMUNICAT privind transmiterea statelor de plata prin posta

Declaratie lunara si declaratie de inventar

Precizari privind declaratia lunara si declaratia de inventar

Anunt privind denominarea

Curiculum vitae european

Comunicat privind aplicarea HG 1768/2005 privind predarea lor de munca pentru scanare

Program privind aplicarea HG nr. 1768/2005 privind predarea carnetelor de munca pentru scanare

ORDIN MMFPS NR.1616 DIN 02.06.2011


| home | informatii utile | servicii | adresa & program |
| atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |