home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

noutati
ghiduri
Anunt cu caiet de sarcini, servicii medicina muncii - mai 2016

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM Bucuresti mai 2016

Anunt achizitie publica servicii paza si ordine pentru ITM BUCURESTI - documentatie si draft contract 2016

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM Bucuresti martie - aprilie 2016

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM Bucuresti - martie 2016

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM BUCURESTI - februarie 2016

Anunt achizitie publica de servicii paza si ordine pentru ITM BUCURESTI - aprilie 2015

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM BUCURESTI - noiembrie 2015

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM BUCURESTI - ianuarie 2015

Anunt achizitie publica servicii de arhivare documente ITM BUCURESTI - decembrie 2014

Anunt achizitie publica executare lucrari reparatie retea de date

Numele si Prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Numele si prenumele Functia Telefon
Bujor Constantin Inspector Sef 021.330.16.16
Balabuti Marilena Nicoleta Inspector Sef adj. R.M 021.330.16.16
Foarfeca Vasilica Inspector Sef adj. S.S.M. 021.330.16.16
Dobrinoiu Cati Consilier-Mass-Media 021.331.13.28

In conformitate cu Constitutia Romaniei (capitolul II - drepturi si libertati fundamentale, art. 31 - Dreptul la informatie), accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.

Informatiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti vor fi oferite la cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice in limitele Legii nr. 544/2001.

Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti.

Solicitarea de Informatii

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti, puteti trimite o cerere pe adresa str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4, Bucuresti.
Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti si trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
 • numele, prenumele si semnatura solicitantului;
 • adresa la care se solicita primirea raspunsului.

  Reclamatii si petitii

  In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti.

  Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002.

  De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002 si in Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti (Legea nr. 108/1999, H.G. nr. 767/1999). Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.

  Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.

  In anul 2015 nu au fost inregistrate la nivelul ITM Bucuresti bunuri primite cu titlu gratuit, de catre functionarii publici din cadrul inspectoratului, cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice

  Plati efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti din Bugetul de Stat

  Plan propriu de actiuni ITM Bucuresti - 2014

  Sursele financiare, venituri personal, bugetul si bilantul contabil

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse si (sau) gestionate, potrivit legii, de Inspectia Muncii conform Art.5, lit.H din Legea Nr.544 din 2001

  Lista cuprinzând informatii de interes public conform Art.5 lit.G din Legea Nr. 544 din 2001


 • | home | informatii utile | servicii | adresa & program |
  | atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |