home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

noutati

ghiduri

Numele si Prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Numele si prenumele Functia Telefon
dr. ing. Bujor Constantin Inspector Sef 021.330.16.16
- Inspector Sef adj. R.M 021.330.16.16
- Inspector Sef adj. S.S.M. 021.330.16.16
Dobrinoiu Cati Consilier-Mass-Media 021.331.13.28

In conformitate cu Constitutia Romaniei (capitolul II - drepturi si libertati fundamentale, art. 31 - Dreptul la informatie), accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.

Informatiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti vor fi oferite la cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice in limitele Legii nr. 544/2001.

Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti.

SOLICITATREA DE INFORMATII

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti, puteti trimite o cerere pe adresa str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4, Bucuresti.
Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti si trebuie sa cuprinda urmatoarele:

  • informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
  • numele, prenumele si semnatura solicitantului;
  • adresa la care se solicita primirea raspunsului.

RECLAMATII SI PETITII

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes  public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti.

Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002.

De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002 si in Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti (Legea nr. 108/1999, H.G. nr. 488/2017). Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, date de identificare, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.

Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.

In anul 2015 nu au fost inregistrate la nivelul ITM Bucuresti bunuri primite cu titlu gratuit, de catre functionarii publici din cadrul inspectoratului, cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice

Plati efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti din Bugetul de Stat

Plan propriu de actiuni ITM Bucuresti - 2017

Plan propriu de actiuni ITM Bucuresti - 2018

Plan propriu de actiuni ITM Bucuresti - 2019

Plan propriu de actiuni ITM Bucuresti - 2020

Lista privind transparenta veniturilor salariale 

Sursele financiare, venituri personal, bugetul si bilantul contabil

Lista cuprinzând informatii de interes public conform art. 5 lit. G din Legea nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2022

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei in anul 2020

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei in anul 2021

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei in anul 2022

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei in anul 2023


| home | informatii utile | servicii | adresa & program |
| atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |